Kursy języka polskiego online

Multimedialne kursy polskiego online
Nauka polskiego przez internet na wszystkich poziomach zaawansowania

Jeśli nie masz czasu, aby przyjechać na kurs językowy do Krakowa, polecamy naukę online. Daje Ci ona pełną elastyczność ram czasowych, formy i miejsca nauki! Proponujemy następujące rodzaje kursów:

Kursy ogólne

Przeznaczone są dla osób, które chcą rozpocząć naukę języka polskiego lub też doskonalić swoje umiejętności leksykalne i gramatyczne w tym języku. Są to klasyczne kursy, których celem jest rozwijanie sprawności: rozumienia ze słuchu, pisania i czytania ze zrozumieniem, a także wzbogacenie leksyki i utrwalenie nowych słów i konstrukcji. Kursy na poziomach A1, A2, B1 bazują na serii podręczników "POLSKI krok po kroku", natomiast wyższe poziomy prowadzone są w oparciu o ogólnodostępne podręczniki oraz materiały autentyczne z prasy, radia, telewizji, internetu.

Kursy tematyczne

Znasz już trochę język polski, lecz chcesz utrwalić wybrane zagadnienia? Proponujemy zatem jeden z naszych kursów, który pozwoli Ci udoskonalić i przećwiczyć znajomość gramatyki, słownictwa lub też wymowy.

Lekcje indywidualne online

Masz nietypowe potrzeby językowe? Potrzebujesz udoskonalić swoje umiejętności konwersacji? Skorzystaj z zajęć indywidualnych online z lektorem. Tematyka, materiały i tempo zajęć zostaną dopasowane stricte do Twoich potrzeb i oczekiwań.