Reklama w słowniku języka polskiego

Reklama w słowniku języka polskiego

Zapraszamy do umieszczenia reklamy w multimedialnym słowniku online języka polskiego. Pozwala on dotrzeć do bardzo dobrze określonej grupy odbiorców interesujących się nauką polskiego.

Pakiety reklam

  • 5000 wyświetleń "cały świat" - 200EUR
  • 5000 wyświetleń (do 15 krajów) - 250EUR
  • 5000 wyświetleń (do 5 krajów) - 300EUR
  • 10000 wyświetleń "cały świat" - 350EUR
  • 10000 wyświetleń (do 15 krajów) - 440EUR
  • 10000 wyświetleń (do 5 krajów) - 525EUR
  • 20000 wyświetleń "cały świat" - 610EUR
  • 20000 wyświetleń (do 15 krajów) - 770EUR
  • 20000 wyświetleń (do 5 krajów) - 920EUR

Mają Państwo możliwość wyboru konkretnych krajów, gdzie będą wyświetlane Państwa reklamy lub też skorzystać z opcji "cały świat".

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamówić reklamę prosimy o kontakt z marketing@glossa.pl